Huisseling op de kaart.
Huisseling map

 

Onderstaande links geven toegang tot de officiële teksten waarmee werd vastgelegd dat Huisseling per 1 mei 1923 zou gaan behoren bij de gemeente Ravenstein: Huisseling bij Ravenstein - De Koninklijke Boodschap
Huisseling bij Ravenstein - Memorie van Toelichting