Kostuums Elsa van Brabant krijgen vorm

Eind juni 2013 begint de productie Elsa van Brabant al aardig op te schieten. Het Brabants Dagblad schrijft hierover een mooi artikel en plaatst een fraaie foto van de dames die bezig zijn met de kostuums.

 

130627 Voorbereiding theaterstuk Elsa van Brabant from Omroep Walraven on Vimeo.

 

Elsa van Brabant

Het is de bedoeling dat er na het succes van "de Vloek van Ravenstein" een nieuwe productie komt, namelijk "Elsa van Brabant", in 2013. Wat een geweldig initiatief, fantastisch.... Uit het Buurtcultuurfonds 2018Brabant is in totaal een bedrag toegekend van € 45.500. Het Buurtcultuurfonds 2018Brabant is een fonds op naam van de provincie Noord-Brabant voor projecten die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Deze projecten zijn er op gericht bij te dragen aan een succesvolle kandidatuur van BrabantStad als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. In dit kader is een bijdrage van € 25.000 toegekend aan de Stichting Regiotheater Land Van Ravenstein voor de productie “Elsa van Brabant”. Dit project ontvangt ook € 25.000 uit het activiteitenbudget van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, waardoor deze productie geholpen wordt met een totaalbijdrage van € 50.000. Elsa van Ravenstein is een figuur uit de opera Lohengrin van Richard Wagner (1813 1883).König Heinrich I. der Vogler komt naar Brabant om strijders te verzamelen voor een veldtocht tegen de Hongaren en om recht te spreken. Friedrich von Telramund klaagt Elsa von Brabant aan wegens moord op haar verdwenen broer Gottfried, en eist de hertogstitel op. Een godsgericht moet beslissen, maar niemand durft een tweegevecht met Telramund aan. Elsa heeft in een droom een ridder gezien, en bidt dat deze nu mag verschijnen. Inderdaad komt er een onbekende ridder (Lohengrin) opdagen, begeleid door een zwaan. Hij wil voor Elsa vechten en vraagt haar ten huwelijk. Ze mag echter niet naar zijn naam vragen. In het gevecht verslaat hij Telramund. De bruiloftsdag van Elsa en Lohengrin. Telramunds vrouw Ortrud vertelt haar man dat de ridder zijn macht verliest als hij zijn naam moet noemen of een verwonding oploopt. Ortrud insinueert tegen Elsa dat Lohengrin iets te verbergen heeft. Telramund beschuldigt Lohengrin van toverij. Het godsgericht zou ongeldig zijn. Lohengrin weerlegt alles en Elsa zweert hem nogmaals trouw. De bruidsstoet gaat de kerk binnen. In het bruidsvertrek kan Elsa zich niet langer inhouden: ze vraagt Lohengrin naar zijn naam. Dan dringen Telramund en zijn trawanten binnen om de ridder te verwonden. Lohengrin treft Telramund dodelijk, en verklaart Elsa’s vraag ten overstaan van allen te zullen beantwoorden. Hij is een Graalridder, de zoon van Parsifal. Alleen als vreemdeling mag hij onder de mensen vertoeven. Nu moet hij terug naar de Graalsburcht. Als de zwaan voor Lohengrins vertrek verschijnt, roept Ortrud trots uit dat zij Elsa’s broer in deze zwaan heeft betoverd. Na een gebed van Lohengrin krijgt Gottfried zijn gedaante terug. De ridder verdwijnt voorgoed. Luister naar Muziekfragmentje